Олімпіади, конкурси, МАН

ОЛІМПІАДИ 2021/2022 Н.Р.

з/п

Навчальні предмети

Терміни проведення

Протоколи

Рішення

1

англійська мова

08.11.2021 року

1

 1

2

екологія

09.11.2021 року

2

 2

3

німецька мова

10.11.2021 року

3

 3

4

географія

11.11.2021 року

4

4

5

біологія

15.11.2021 року

5

5

6

історія

16.11.2021 року

6

6

7

фізика

17.11.2021 року

7

7

8

економіка

18.11.2021 року

 -

 -

9

трудове навчання (технології)

19.11.2021 року

9

9

10

математика

22.11.2021 року

10

10

11

українська мова і література

23.11.2021 року

11

11

12

хімія

24.11.2021 року

12

12

13

інформатика

26.11.2021 року

13

13

14

інформаційні технології

29.11.2021 року

14

14

15

російська мова і література

30.11.2021 року

 -

 -

16

правознавство

01.12.2021 року

16

16

17

астрономія

03.12.2021 року

17

17

Олімпіади 2019/2020 н.р.

НАКАЗ  № 167 від 23.12.2019 року "Про підсумки І, ІІ етапів  Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році"

з/п

Навчальні предмети

Терміни проведення

Протоколи

Рішення

1

англійська мова

06 листопада 2019

 1

2

екологія

07 листопада 2019

2

2

3

німецька мова

08 листопада 2019

3 

 3

4

економіка

11 листопада 2019

 -

 -

5

біологія

13 листопада 2019

 5

5

6

історія

14 листопада 2019

6

 6

7

географія

18 листопада 2019

7

8

українська мова і література

19 листопада 2019

8

9

математика

20 листопада 2019

 9

9

10

трудове навчання (технології)

22 листопада 2019

10

10 

11

хімія

25 листопада 2019

11

11

12

фізика

27 листопада 2019

12 

12

13

правознавство

28 листопада 2019

 13

13 

14

інформатика

29 листопада 2019

14

14 

15

інформаційні технології

02 грудня 2019

15

15

16

російська мова і література

03 грудня 2019

 16

 16

17

астрономія

04 грудня 2019

17

17

Інтелектуальний конкурс

У КИЄВІ ВІДБУВСЯ ФІНАЛ НАЙБІЛЬШ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО

КОНКУРСУ КРАЇНИ

 Протягом п’яти днів учні-члени Малої академії наук України змагалися за найвищу перемогу серед юних дослідників

Олімпіади 2018/2019 н.р.

з/п

Навчальні предмети

Терміни проведення

Протоколи

Рішення

1

англійська мова

07.11.2018

2

екологія

08.11.2018

3

німецька мова

09.11.2018

4

економіка

12.11.2018

5

математика

14.11.2018

6

історія

15.11.2018

7

географія

19.11.2018

8

українська мова і література

20.11.2018

9

біологія

21.11.2018

        9      

10

трудове навчання (технології)

23.11.2018

11

хімія

26.11.2018

12

фізика

28.11.2018

13

правознавство

29.11.2018

14

інформатика

30.11.2018

15

інформаційні технології

03.12.2018

16

російська мова і література

04.12.2018

17

астрономія

05.12.2018

 

Олімпіади 2017/2018 н.р.

 РЕЗУЛЬТАТИ  РАЙОННИХ ОЛІМПІАД

Наказ "Про  підсумки ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017-2018 н.р."

 

Результати ІІ (районного) етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів у 2017-2018 н.р.

 

Історія
Екологія
Англійська мова
Фізика
Німецька мова
Економіка
Географія
Біологія
Хімія
Правознавство
Інформатика
Українська мова і література
Математика
Російська мова і література
Трудове навчання  (технології)
Інформаційні технології
Астрономія

 

 

Наказ про проведення учнівських олімпіад з навчальних дисциплін у 2017/2018 н.р.

Конкурси

2018 РІК

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Міжгірської районної  ради 19.06.2018 № 274

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Міжгірського району

 

 

1. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти району.

 

2. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

 

3. Рішення про проведення конкурсу приймає  відділ освіти Міжгірської районної державної адміністрації .

одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

 

4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті відділу освіти та веб-сайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

найменування і місцезнаходження закладу;       

найменування посади та умови оплати праці;

кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;

вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

 

5. Для проведення конкурсу  відділ освіти затверджує персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом України «Про загальну середню освіту».

Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 4 до 16 осіб.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті відділу освіти впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.

 

6. Для участі у конкурсі подають такі документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

довідку про відсутність судимості;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

 

7. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

оприлюднює на веб-сайті відділу освіти перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

 

8. Відділ освіти зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

 

9. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань затверджуються відділом освіти,   та оприлюднюються на веб-сайті відділу освіти.

Відділ освіти зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

 

10. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті відділу освіти.

 

11. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

відсутні заяви про участь у конкурсі;

до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

 

12. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу наказом по відділу освіти призначається переможець конкурсу на посаду та укладається з ним строковий трудовий договір.

 

 

 

 

 

 

 

 

    Наказ  про підсумки ІІ (районного) конкурсу "Малюнок, вірш, лист до мами" 

 

 

   Відділ освіти Міжгірської райдержадміністрації оголошує конкурс на зайняття вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Міжгірської районної  ради, а саме: вчителя-логопеда (1 вакансія), вчителя- дефектолога (1 вакансія) та практичного психолога (1 вакансія).

      Особи, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія, викладач психології».

      Кандидати, які беруть участь у конкурсі, упродовж  15 днів з дня оголошення конкурсу подають до  відділу освіти такі документи:

·          заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних  даних";

·          автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

·          копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту; копію трудової книжки.

        21.03.2018 року о 10 годині  відбудеться засідання конкурсної комісії з розгляду документів, поданих кандидатами на посади на відповідність їх кваліфікаційним вимогам, та  співбесіда.

         Документи приймаються до 15.03.2018 року.

 

Додаткова інформація щодо порядку проведення конкурсу, документів для участі в конкурсі надається  за телефоном 21369.

 

 

 

2017 рік  

ПРО ПРОВЕДЕННЯ В 2018 РОЦІ  ЧЕТВЕРТОГО ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ "ВОСКРЕСНИ, ПИСАНКО!"

 

ПРО  ПІДСУМКИ  ПЕРШОГО  (РАЙОННОГО)  ТУРУ  ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ "УЧИТЕЛЬ РОКУ - 2018" 

 

 

 Наказ  "Про підсумки ІІ (районного) конкурсу літературних   творів,    творів  образотворчого  мистецтва   та  фоторобіт на    тему     „Захисники  України:  історія    та   сьогодення”

 

VIII  МІЖНАРОДНИЙ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У 2017/2018 Н.Р.

 

Мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2017/2018 навчальному році

Рішення мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2017/2018 навчальному році

 

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика в 2017/2018 навчальному році 

 

МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА В 2017/2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

 

Рішення  міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика в 2017/2018 навчальному році

 

КОНКУРС "УЧИТЕЛЬ РОКУ - 2018"

 

 НАКАЗ "Про   проведення   в  районі  в 2017/ 2018 навчальному  році першого туру Всеукраїнського   конкурсу „Учитель  року   –  2018”

ДОДАТОК ДО НАКАЗУ 

 

 

ТЕРМІНИ ОЛІМПІАД ІІІ (ОБЛАСНОГО) ЕТАПУ

 

2016-2017 навчальНИЙ РІК

ПІДСУМКИ  РАЙОННОГО КОНКУРСУ  "УЧИТЕЛЬ РОКУ - 2017"

РІШЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ ТА ЖУРІ КОНКУРСУ ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА

Рішення організаційного комітету та журі Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка (ІІ етап ) 

 

КОНКУРС  ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ, ТВОРІВ  ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА  ТА ФОТОРОБІТ НА ТЕМУ  „ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ”